Nytt nyhetsbrev

Årets andre nyhetsbrev er publisert. I nyhetsbrevet finner du saker fra Kampen skole og Fyrstikkalleen skole, samt vårt styre. Neste nyhetsbrev kommer i desember. Vi publiserer bare på norsk i denne omgang, på grunn av lite ressurser.

Nyhetsbrevet finnes også i pdf format her