Vedtekter

Arbeidsgruppen og styret utarbeidet vedtekter ved nettverkets oppstart i 2013.

 

VEDTEKTER

§ 1 Navn
Nettverkets navn:
NetSam
– Sámi oahpahusa fierpmádat

NetSam
– Sámegielåhpadusá værmádahka

NetSam
– Viermievierhkie saemienlïerehtæmman

NetSam
– Nettverk for samiskopplæring

§ 2 Formål
Nettverket har som formål å fremme og utvikle samiskopplæring i henhold til de til enhver tid gjeldende samiske læreplaner og læreplaner for samisk språk i Norge. Nettverket skal utvikle, ivareta og samarbeide om kompetanse i samisk opplæring/profesjon. Nettverket skal også fungere som en arena for informasjon- og erfaringsutveksling om samisk språkopplæring.

§ 3 Medlemskap
Lærere, studenter og skoleledere som jobber med samiskopplæring kan delta i nettverket. Institusjoner og andre som jobber med samiskopplæring kan også delta i nettverket. Medlemskapet i nettverket er gratis, men deltakerne må registrere seg i nettverket via sekretariatet. Nettverket dekker ikke medlemmenes utgifter i forbindelse med deltakelse i nettverket.

§ 4 Organisering
Nettverkets sekretariat/daglige drift legges til Senter for samisk i opplæringa. For å styrke kontakten innad i nettverket kan det lokalt opprettes nettverk på ulike nivå, fag og språk. Det etableres kollegiale nettverk som jobber med utfordringer hvor det også kan tas i bruk veiledning via en mentor-ordning. Nettverkets arkiver, protokoller, regnskap og rapportering oppbevares ved Senter for samisk i opplæringa, som har ansvar for nettverkets regnskap. Sekretariatet drifter og velger nettløsning som er formålstjenelig for nettverket.

§ 5 Finansiering
Samarbeidspartene bidrar økonomisk til nettverkets funksjon.

§ 6 Styret
Nettverket ledes av et styre på inntil fem medlemmer.
Styret består av leder, nestleder og styremedlemmer. Både skoleeiere/-ledere og lærere bør være representert i styringsgruppen og det bør ha representanter fra både nord-, lule- og sørsamisk område.
Styrets medlemmer og personlige varamedlemmer velges normalt for 2 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig. Styret fungerer også som valgkomite. Nettverket dekker styrets utgifter.

§ 7 Styrets oppgaver
Styret:
– behandler saker som vedrører nettverkets virksomhet, og setter i verk de tiltak som kan fremme dens formål
– innhenter innspill og behov fra nettverkets medlemmer
– informerer, rapporterer og følger opp arbeidet i nettverket

§ 8 Møter
Lederen for nettverket innkaller i samarbeid med sekretariatet til styremøter og leder disse. Dersom leder har forfall overtar nestleder. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig. Det avholdes inntil 4 styremøter pr. år. Hele styret og varamedlemmer møtes ved første møte i hver valgperiode.

§ 9 Aktiviteter
Nettverket avholder en årlig samling. Denne avholdes i forbindelse med kurs, seminarer og konferanser. Deltakere i nettverket organiserer lokale og regionale samlinger etter behov. Nettverket skal ha en egen hjemmeside som vedlikeholdes og oppdateres. På nettsiden skal også lokallag og utvalg få mulighet for å ha sin egen informasjonsside. Styret utarbeider en arbeidsplan for valgperioden.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av nettverket kan bare vedtas av en årlig samling (ordinært eller ekstraordinært), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer blant registrerte medlemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årlig samling.

§ 11 Vedtekter
Vedtekter fastsettes av nettverkets oppstartsmøte. Fastsetting av vedtekter og endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer blant registrerte medlemmer. Forslag til endringer av vedtekter må legges frem for nettverkets medlemmer i innkalling til årlig samling.

Pdf fil kan lastes her:

Vedtekter

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s