Njuolggadusat

Bargojoavku ja stivra leat rahkadan njuolggadusaid go fierpmádat álggahuvvui.

 

Njuolggadusat

§ 1 Namma
Fierpmádaga namma lea:
NetSam
– Sámi oahpahusa fierpmádat

NetSam
– Sámegielåhpadusá værmádahka

NetSam
– Viermievierhkie saemienlïerehtæmman

NetSam
– Nettverk for samiskopplæring

 

§ 2 Ulbmil
Fierpmádaga ulbmil lea ovddidit ja ovdánahttit sámegieloahpahusa gustojeaddji sámi oahppoplánaid ektui ja oahppoplánaid ektui mat leat sámegiela váras Norggas. Fierpmádat galgá ovttasbargat sámegiela oahpahusa/profešuvnna gelbbolašvuođa ovddas ja dan ovddidit ja áimmahuššat. Fierpmádat galgá maiddái doaibmat sámegieloahpahusa diehtojuohkkin ja sadjin gos sáhttá juogadit vásáhusaid.

§ 3 Miellahttuvuohta
Fierpmádahkii besset miellahttun oahpaheaddjit, studeanttat ja skuvlajođiheaddjit geat barget sámegieloahpahusain. Ásahusat ja earát geat barget sámegieloahpahusain besset maiddái miellahttun fierpmádahkii. Miellahttuvuohta fierpmádagas lea nuvttá, muhto miellahtut fertejit dieđihit fierpmádahkii čállingotti bokte. Fierpmádat ii mávsse miellahtuid olggosgoluid bargguid ovddas fierpmádagas.

§ 4 Organiseren
Fierpmádaga čállingoddi/ beaivválaš jođiheapmi lea Sámi lohkanguovddážis. Báikkálaččat lea vejolaš ásahit fierpmádagaid iešguđet dásis, fágas ja gielas, nannen dihte oktavuođa fierpmádagas siskkáldasat. Fierpmádat ásaha bargoustitlaš fierpmádagaid mat barget hástalusaiguin ja main maiddái sáhttá doaimmahit bagadallama mentor-vuogádagain. Fierpmádaga arkiivvat, protokollat, rehketdoallu ja rapporteren leat Sámi lohkanguovddážis, mas maiddái lea ovddasvástádus fierpmádaga rehketdoalus. Čállingoddi jođiha ja vállje neahttačovdosiid mat leat heivolaččat fierpmádahkii.

§ 5 Ruhtadeapmi
Ovttasbargit ruhtadit fierpmádaga doaimma.

§ 6 Stivra
Fierpmádaga jođiha stivra mas leat eanemusat vihtta miellahtu; jođiheaddji, nubbijođiheaddji ja stivramiellahtut. Sihke skuvlaeaiggát/-jođiheaddjit ja oahpaheaddjit davvi- julev- ja máttasámi guovlluin galggaše ovddastuvvot stivrenjoavkkus. Stivrenjoavkku miellahtut ja persovnnalaš várrelahtut válljejuvvojit dábálaččat 2 jahkái. Válggain galggaše váruhit amas olles stivrenjoavku molsahuvvot oktanaga. Stivrenjoavku doaibmá maiddái válgalávdegoddin. Fierpmádat gokčá stivrenjoavkku olggosgoluid.

§ 7 Stivrra barggut
Stivra galgá
– meannudit áššiid mat gusket fierpmádaga doaimmaide, ja álggahit doaimmaid mat ovddidit dan ulbmiliid

– háhkat dieđuid ja makkár dárbbut leat sámi oahpahusas fierpmádaga miellahtuin

– bagadallat, rapporteret ja čuovvolahttit fierpmádaga bargguid

§ 8 Čoahkkimat
Fierpmádaga jođiheaddji ovttas čállingottiin gohčču stivrenjoavkočoahkkimiidda ja jođiha daid. Jus jođiheaddji ii leat doaimmas, de váldá nubbijođiheaddji su saji. Čoahkkimiid sáhttá doallat nu dávjá go jođiheaddji/stivrenjoavku dáhttu. Jahkásaččat leat eanemusat 4 stivrenjoavkočoahkkima. Sihke miellahtut ja várrelahtut deaivvadit vuosttaš čoahkkima juohke válgaáigodaga.

§ 9 Doaimmat
Fierpmádat doallá jahkásaš čoahkkaneami. Dan dollet kurssaid, semináraid ja konferánssaid oktavuođas. Fierpmádaga oasseváldit sáhttet ieža dárbbu mielde lágidit čoahkkanemiid báikkálaččat dahje lagas guovllus. Fierpmádagas galgá leat doaibmi neahttasiidu mii jeavddalaččat ođastuvvo. Neahttasiiddus galgá báikkálašservviin ja lávdegottiin leat vejolašvuohta ráhkadit alcceseaset diehtojuohkinsiiddu. Stivra rahkadan bargoplána válgaáigodahkii.

§ 10 Heaittiheapmi
Fierpmádaga sáhttá heaittihit jahkásaš čoahkkaneamis (dábálaš dahje liige), mas unnimusat lea 2/3 eanetlohku jienain registrerejuvvon miellahtuin. Heaittihan evttohus galgá dieđihuvvot jahkečoahkkaneami bovdejumis.

§ 11 Njuolggadusat
Fierpmádaga álggahančoahkkin mearrida njuolggadusaid. Njuolggadusaid mearrideapmi ja rievdadeapmi gáibida 2/3 eanetlogu jienain registrerejuvvon miellahtuin. Jus áigu evttohit rievdadit njuolggadusaid, de ferte daid ovddidit fierpmádaga miellahtuide jahkásaš čoahkkaneami bovdejumis.

Njuolggadusat pdf hámis: Njuoggadusat

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s