NetSam fágačoagganeami prográmma/Program for NetSam fagsamling

Sámegieloahpahusa fágačoagganeapmi golggotmánu 20.-21.b. 2020

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Áltái golggotmánu 20.-21.b. 2020. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiide, muhto sisdoallu guovdilastá oahpahusa sámegielas 1. ja 2. giellan. Váldofáddá: Sajustit fágaođastusa báikkálaš plánaide sámegielfágas buot cehkiin.   

Prográmma

20.10.2020

08:45                 Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

Maid áigu NetSam bargat?

Sissel Gaup, NetSam jođiheaddji

09:00-09:15    Dearvvuođat Mikkel Eskil Mikkelsenis, Sámediggeráđi ráđđelahtus

09:15-09:45    Fágaođastusain luohkkálatnjii – sámegiella vuosttašgiellan oahppoplánas

Karen Inga Eira, Sámi lohkanguovddáš

09:45-10:00    Boddu

10:00-10:30     Ovddit logaldallan joatká.

10:30-10:45    Boddu

10:45-11:30    Iluin sámástit – sámegiella nubbingiellan oahppoplánas

Inger Anne Gaup, NetSam stivralahttu

11:30-12:30     Beaiveborran  

12:30-16:00     Movt ráhkadit podcasta – vuogit ja sisdoallu

Per-Josef Idivuoma, Forest People

18:00                 Eahkesborran Scandic hoteallas Álttás

19:00                 Searvat Sámi giellavahkku lágideapmái

21.10.2020

08:30- 09:15   Movt SEAD sáhttá veahkkin skuvlii

SEAD – Sámi erenoamáš pedagogalaš doarjalus

Ellen-Marit Oskal Gaup ja Sara Inger Lisbeth Mina Eira

09:15-09:30    Boddu

09:30-10:30    Sámegieloahpahus gáiddusoahpahussan. Didaktihkka ja dárbu heiveheapmái

Norsk Nettskole, Gjermund Eikli

10:30-10:45     Boddu

10:45-11:30    Movt sáhttet ođđa oahppoplánat ja oahppoplánačájeheapmi leat ávkin fágaid ođasmahttimis?  

Neahttalogaldallan

                            Mette Thoresen, seniorráđđeaddi Oahpahusdirektoráhta mánáidgárddi rámmaplána ja vuođđoskuvlla oahppoplána ossodagas

11.30-12.30     Beaiveborran

Hástalus fágačoagganeami oasseváldiide: Digaštallet váikkuhusaid iežadet ja earáid fágaide. Čohkkejehket jearaldagaid.

12:30-13:15     Ovddit logaldallan joatká.

13:15 –13:30   Boddu

13:30-15:00     Lávdedigaštallan sámi skuvlla ja ođđa fágaplánaid birra

Digaštallama jođiha Inger Anne Gaup, NetSama stivralahttu

Skuvllat/oasseváldit gokčet ieža mátki ja orruma. Kurssas ii leat oasseváldedivat. Beaiveborran ja eahkesborran 20.10 ja beaiveborran 21.10 čuovvu. Dieđiheapmi ovdal 10.10.2020. Dieđit deike: lohkanguovddas@samiskhs.no. Fágačoagganeapmi lea sámegillii ja dárogillii. Fágačoagganeapmi lea Scandic hoteallas Álttás.

Lanja várre oasseváldi ieš Álttá Scandic hotealla ruovttusiiddus várrensániin BSAM191020. Lanja eretcealkin lea nuvttá gitta boahtinbeaivvi rádjái. Haddi ovttaskasolbmolanjas lea 930 r. ijas. Jus 19.b. boađát, de lea dan idjii latnjahaddi 900 r. Haddi gusto 10.10.2020 rádjái.

Fagsamling for samiskopplæring 20.-21.oktober 2020

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Alta 20.-21. oktober 2020. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, men innholdet er rettet mot undervisning av samisk som 1. og 2. språk. Hovedtema: Implementering av fagfornyelsen i lokale planer for faget samisk i alle trinn.

Program

20.10.2020

08:45                 Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

Hva vil NetSam jobbe med?

Sissel Gaup, leder i NetSam

09:00-09:15    Hilsen fra Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem i Sametingsrådet

09:15-09:45    Med fagfornyelsen inn i klasserommene – læreplanen i samisk som førstespråk

Karen Inga Eira, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

09:45-10:00    Pause

10:00-10:30     Forrige forelesning fortsetter.

10:30-10:45    Pause

10:45-11:30    Gleden av å snakke samisk – læreplanen i samisk som andrespråk

Inger Anne Gaup, styremedlem i NetSam

11:30-12:30     Lunsj

12:30-16:00     Hvordan lage podcast – teknikk og innhold

Per-Josef Idivuoma, Forest People

18:00                 Middag i Alta Scandic hotell

19:00                 Vi deltar i Samisk språkukes arrangement

21.10.2020

08:30- 09:15   Hvordan SEAD kan være til støtte for skolen

Ellen-Marit Oskal Gaup og Sara Inger Lisbeth Mina Eira, Samisk spesialpedagogisk tjeneste

09:15-09:30    Pause

09:30-10:30    Samiskopplæring som fjernundervisning. Didaktikk og behov for tilrettelegging

Norsk Nettskole, Gjermund Eikli

10:30-10:45     Pause

10:45-11:30    Hvordan kan nye læreplaner og læreplanvisningen bidra til en fornying av fagene?

Nettforelesning

                            Mette Thoresen, seniorrådgiver i Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole, Utdanningsdirektoratet

11.30-12.30     Lunsj

Oppgave til fagsamlingens deltakere: Diskuter hva konsekvensene blir for egne og andre fag. Samle spørsmål.  

12:30-13:15     Forrige forelesning fortsetter.

13:15 –13:30   Pause

13:30-15:00     Paneldebatt om den samiske skolen og de nye fagplanene

Debattleder: Inger Anne Gaup, styremedlem i NetSam

Skoler/deltakere dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Lunsj og middag for 20.10, samt lunsj for 21.10 inngår. Bindende påmelding innen 10. oktober 2020. Påmelding til: lohkanguovddas@samiskhs.no. Konferansespråket er på samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Scandic Hotell Alta.

Booking av rom og avbestilling ved Scandic Hotell Alta skjer av deltakere selv. Rom bestilles på hotellets nettside ved bruk av bookingkode BSAM191020. Gratis avbestilling frem til ankomstdagen. Pris på enkelt standardrom er kr 930 per rom per natt. Tilknytningsdøgn 19.10.kr 900 per rom per natt. Prisen gjelder til 10. oktober 2020.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s