Fagsamling november 2019

 

Fagsamling for samiskopplæring 12-14 nov 2019

Program

12.11.2019

09:00 Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme! Velkommen!

09.15-10.30 Vi får innføring i noen pedagogiske verktøy (med iPad)

Ved Claes Kjelshus fra Kreasjon

Vi går igjennom:

 • iPaden som pedagogisk verktøy i skolen, og god praksis (klasseledelse, undervisningsplanlegging, VFL osv).
 • Grunnleggende innstillinger
 • Kreativ bruk av bilder og film
 • Lage egne filmer og digitale bøker
 • Tankekart
 • Utforske tale- og skrivestøtte
 • Deling av arbeid
 • Vurderingspraksis
 • Refleksjon

 

Appene som vil bli brukt:

Kidspiration, BookCreator, iThoughts, Clips, https://www.statped.no/laringsressurs/sprak-og-tale/samisk-spraktale/skuvlaala-2/ , klasserom, Showbie.

Det er også fint om alle har oppdatert til iOS13.

11:30 -12:30 Lunsj

12:30 -16:00 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

 

13.11.2019

08:30-09.15 Hva skjer innen samiskopplæringa?

Ved Sametingsrådets Mikkel Eskil Mikkelsen

09.30-11.30 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

11:30 -12:30 Lunsj

12.30-15.15 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

15:30-16:30 NetSams årsmøte

19:00 Felles middag

 

14.11.2019

08:30-09:30 Løsninger for å lage og dele egne undervisningsmateriell på Ovttas.no

Ved Johan Thomas Hætta, Ovttas.

09:30-11.30 Gruppearbeid, vi lager undervisningsmateriell

11.30-12.30 Lunsj

12.30-14.30 Gruppearbeid, vi lager undervisningsmateriell

14:30-15:30 Oppsummering

 

Skoler/deltakere dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på NetSams fagsamling, lunsj inngår. Bindende påmelding innen 04. november: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon hotell Polar Tromsø.

Fágačoagganeapmi/ Fagsamling

 

Fagsamling for samiskopplæring 17.-18.oktober 2018

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Tromsø 17.-18. oktober 2018. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, men innholdet er rettet mot undervisning av samisk som 2. språk.

Program

17.10.2018

09:00              Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

09.15 -11.30  Språkbadpedagogikk i språkreir

Rauni Äärelä-Vihriälä foreleser om språkbadmetodikk ut fra sin doktorgradsavhandling

11:30 -12:30 Lunsj  

12:30 -15:30  SAAL-metodikken, hjelpemidler og praktiske øvelser

Brita Julianne Skum og Lisa Romsdal Kristensen, Álttá Sámi Giellaguovddáš/ Alta Samiske Språksenter

19:30              Middag Scandic Grand hotell

 

18.10.2018

08.30-09.00   Kort informasjon om ny strategiplan for samiske læremidler

                        NetSam

09.00-10.00   Samisk som andrespråk i Fagfornyelsen 2020

                        Helen Blind Brandsfjell, medlem i læreplangruppa for Samisk 2

10.00-11.30   Workshop: Hva vil du at læreplanen for samisk som 2. språk skal inneholde?

11.30-12.30   Lunsj

12.30-15.00   «Jeg forstår ikke hva du sier. Kan du si det på norsk?» Muntlig kommunikasjon i samisk som andrespråk.

                               Inger Anne Gaup, lektor i pedagogikk, UiT, Norges arktiske universitet

 

Skolene dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset, lunsj for begge dager og middag onsdag inngår. Bindende påmelding innen 08. oktober: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er nord-samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Tromsø Scandic Grand hotell.

 

Fágačoagganeapmi sámegieloahpahussii

golggotmánu 17.-18. b. 2018

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Tromsii golggotmánu 17.-18. beivviid 2018. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii. Fáttát leat heivehuvvon 2. giela oahpahussii.

Prográmma

17.10.2018

09:00               Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

09.15 -11.30  Giellalávgunpedagogihkka giellabesiin

Oahpaheaddji Rauni Äärelä-Vihriälä muitala giellalávgunmetodihkas iežas doavttergrádaguorahallama vuođul

11:30 -12:30 Beaiveborran               

12:30 -15:30  SAAL-metodihkka, veahkkeneavvut ja praktihkalaš hárjehusat

Brita Julianne Skum ja Lisa Romsdal Kristensen, Álttá Sámi Giellaguovddáš/ Alta Samiske Språksenter

19:30                   Gaskabeaibiebmu Scandic Grand hoteallas

 

18.10.2018

09.30-09.00   Diehtojuohkin sámegieloahpponeavvuid ođđa strategiijas

                        NetSam

09.00-10.00   Sámegiella nubbingiellan fágaođasmahttimis 2020

Helen Blind Brandsfjell, miellahttu Sámegiella 2 oahppoplánajoavkkus

 

10.00-11.30   Bargobádji: Mii galggašii du mielas sámegiela nubbingiela oahppoplánaid sisdoallu?

11:30 -12:30 Beaiveborran

 12.30-15.00  «Mun in riekta ipmir. Gillešit go dárogillii dadjat?»

                        Sámegiela nubbingiela njálmmálaš hárjehallan.

                        Inger Anne Gaup, pedagogihka lektor, UiT, Norgga árktalaš univetsitehta

Skuvllat gokčet ieža mátke- ja orrun goluid. Beaiveborramat ja gaskabeaivi gaskavahkku leat nuvttá. Kursii ii leat divat. Bistevašdieđiheapmi ovdal golggotmánu 8. b.: lohkanguovddas@samiskhs.no, tlf. bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella davvisámegiella ja dárogiella. Fágačoagganeapmi lea Scandic Grand Tromsø hoteallas.

Notis

Fagsamling for samisk opplæringa 23.-24. mai 2018

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Oslo 23.-24. mai 2018. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, dag 1 legges det vekt på 1. språksundervisning.

Program

23.05.2018

09.00 -15.00  Hva er god lese-og skriveopplæring?

 • Hvorfor samarbeid om elevenes språk, lesing og skriving?
 • Hva er lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter?
 • Hva vil det si å være lese- og skrivelærer?
 • Hva er god leseopplæring?
 • Hva er god skriveopplæring?

Ved Trude Alfsvåg (Universitetslektor) og Linda Refvik (Universitetslektor), Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

11:30 -12:30 Lunsj

24.05.2018

09.00-15.00 Digitalisering i læringen

Intro: iPad i læringen. Pedagogisk plattform, verdier og tilnærming

 • Lage digital bok
 • Lage film
 • Lage tankekart
 • Lese- og skrivestøtte
 • Kreative-, visuelle- og muntlige metoder
 • Læringsopplegg på Whyzo (kort presentasjon, og lærerne får gå inn og se på opplegg)

Liste over apper som lærerne må ha lastes ned på forhånd:

 • Clips
 • iThoughts
 • Kidspiration (tankekart mest brukt for begynneropplæringen)
 • Book Creator
 • Pages
 • Skoleskrift 3

11.30-12.30 Lunsj

Skolene dekker selv reise og overnatting, men det er mulig å søke NetSam om å få dekt deler av dette. Det er ingen deltakeravgift på kurset, lunsj for begge dager og middag for onsdag inngår. Deltakere bør ha med egen Ipad på samlingen. Påmelding: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er norsk. Fagsamlingen arrangeres på hotellet Oslo Scandic City.

 

Fágačoagganeapmi sámegieloahpahussii miessemánu 23.-24. b. 2018

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Oslos miessemánu 23.-24. beivviid 2018. Vuosttaš beaivvi fáddán lea buorre giellaoahpahus sihke lohkama ja čállima dáfus. Nuppi beaivvi beassat oahppat mo sáhttá bargat digitála reaidduiguin oahpahusas. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii. Vuosttaš beaivi heive buoremusat 1. giela oahpahussii.

Prográmma

23.05.2018

09.00-15.00   Mii lea buorre čállin- ja lohkanoahpahus?

 • Manne bargat ovttas ohppiid gielain, lohkamiin ja čállimiin?
 • Mii lea lohkan ja čállin vuođđogálgan?
 • Maid mearkkaša leat lohkan- ja čállinoahpaheaddji?
 • Mii lea buorre lohkanoahpahus?
 • Mii lea buorre čállinoahpahus?

11:30 -12:30     Beaiveborran

24.05.2017

09.00-15.00 Oahpahusa digitaliseren

Álggaheapmi: iPad oahpahusas. Pedagogalaš geavahanvuogádat fierpmádagas, árvvut ja mo dainna bargat.

 • Ráhkadit digitála girjji
 • Ráhkadit filmma
 • Ráhkadit jurddakártta
 • Lohkan- ja čállindoarjja
 • Kreatiiva, visuála- ja njálmmálaš vuogit
 • Gárvves oahpahusat Whyzos (čájeheapmi, oahpaheaddjit gehččet ovdamearkkaid)

Oasseváldit fertejit ovdagihtii bidjat dáid appaid iežaset lohkanbreahtaide (iPadaide):

 • Clips
 • iThoughts
 • Kidspiration (jurddakártta atnet eanemus álgoaohpahusas)
 • Book Creator
 • Pages
 • Skoleskrift 3

11:30 -12:30     Beaiveborran

Skuvllat gokčet ieža mátke- ja orrun goluid, muhto lea vejolaš ohcat NetSamas oasi oažžut gokčojuvvot. Beaiveborramat ja gaskabeaivi gaskavahkku leat nuvttá. Kursii ii leat divat. Oasseváldit galggaše váldit mielde lohkanbreahtaid. Dieđiheapmi: lohkanguovddas@samiskhs.no, dahje telefovnna bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella dárogiella. Fágačoagganeapmi lea Scandic Oslo City hoteallas.