Den samiske skolen har et prekært behov for nye og oppdaterte læringsressurser

NetSam er et landsdekkende nettverk for samiske pedagoger og har som formål å fremme og utvikle samiskopplæring i henhold til gjeldende samiske læreplaner i Norge. Vi i NetSam vil herved illustrere hvilke arbeidsforhold vi jobber under, spesielt etter implementeringen av Fagfornyelsen 2020.

Fagfornyelsen 2020 er et helhetlig læreplanverk, der opplæringen må ses i sammenheng med og på tvers av fag. Dette læreplanverket har en helt ny tilnærming til opplæring, der fokuset er på blant annet overordnede tverrfaglige temaer og dybdelæring. Elever skal gjennom opplæringsløpet bli godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Samiske elever skal, på lik linje med norske elever, jobbe med store og viktige temaer som folkehelse og livsmestring, bærekraft, demokrati og medborgerskap.

Den nye Fagfornyelsen har gitt oss samiske lærere store krav og merarbeid. Det er svært få eller ingen læringsressurser som er produsert etter LK20. Dette innebærer at samiske lærere selv må utvikle læremateriell samtidig som vi underviser. I enkelte fag jobber vi fortsatt med lærebøker fra 1990 tallet. Mangel på læremateriell er et gjennomgående tema i det samiske skoleverket, og har vært det lenge. Samiske lærere har også lenge levd uten kompetanseheving og annen kursing, likevel forventes det at vi skal ivareta samiske elevers opplæring på en tilfredsstillende måte.

Det er Sametinget som har ansvar for utvikling av samiske læremidler på nord-, sør- og lulesamisk. Dagens ordning med læremiddelutvikling har ikke fungert. Vi i NetSam vil herved komme med et felles opprop til Sametinget; Samiske lærere og våre elever trenger et stort og felles løft! Vi har vært i dialog med Sametinget om denne saken siden oppstart av NetSam i 2013. Vi gjentar oss selv igjen; vi kan ikke lenger jobbe under disse forholdene. For det første, så må vi gå bort fra den gamle tenkemåten, det å produsere tykke lærebøker som det tar altfor lang tid å lage. Vi vil ha korte temahefter og digitale ressurser som det ikke tar lang tid å lage og er lette å oppdatere. Vi trenger læringsressurser der tverrfaglighet og dybdelæring danner grunnlag for læringsprosessen.

Endringer i samfunnet skjer kontinuerlig. Læremateriell må derfor utvikles fortløpende med en dynamisk fleksibilitet og læremiddelproduksjonen må effektiviseres i forhold til dagens standard.

Det er stor mangel på samiske lærere. For å beholde dagens lærere i jobb og ikke minst rekruttere nye, må vi kunne tilby tilfredsstillende arbeidsverktøy og hjelpemidler slik våre norske kollegaer har. Samiske barn har krav om et fullverdig opplæringstilbud. For å oppnå dette, mener vi at dagens ordning for læremiddelproduksjon må endres totalt.

Avslutningsvis vil jeg nevne spesialrådgiver Odd Gaare fra Troms og Finnmark fylkeskommune sitt innlegg på Samekonferansen i Tromsø den 2. februar 2022 om læremiddelsituasjonen for elever i videregående opplæring, der han stilte spørsmål om fylkeskommunen skal ta ansvar for utviklingen av læremidler i og på samisk. Dette er noe NetSam slutter seg til.

For styret i NetSam v/leder Inger Anne Gaup

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s