Årets første nyhetsbrev er publisert

Årets første nyhetsbrev er publisert. I nyhetsbrevet finner du saker fra Prestvannet skole, Kongsbakken videregående skole og vårt styre. Neste nyhetsbrev kommer i november. Vi publiserer bare på norsk i denne omgang, på grunn av lite ressurser.

Nyhetsbrevet finnes også i pdf format her