Årets første nyhetsbrev er publisert

Årets første nyhetsbrev er publisert. I nyhetsbrevet finner du saker fra Prestvannet skole, Kongsbakken videregående skole og vårt styre. Neste nyhetsbrev kommer i november. Vi publiserer bare på norsk i denne omgang, på grunn av lite ressurser.

Nyhetsbrevet finnes også i pdf format her

Kursa ja seminára neahtas/ Kurset og seminaret er på nettet

NetSam 005

Jus it šaddán čuovvut NetSam vuosttaš deaivvadeami de lea vejolaš daid geahččat neahttas.

Liŋkka ja eanet dieđut dás.
NetSam 055


Hvis du ikke fikk med deg kurset i retorikk og seminaret om samiskopplæring, så kan du se disse på nettet.

For link og mer informasjon, se her.