NetSam fierpmádaga vuosttaš deaivvadeapmi / Første samling for NetSam nettverket

NetSam- sámi oahpahusa fierpmádat lágida ovttas Sámi lohkanguovddážiin retorihkakurssa ja seminára mas fáddán lea movt ovddidit sámi oahpahusa
juovlamánu 4. – 5.beaivvi 2014 Diehtosiiddas Guovdageainnus.

Geasa: Vuosttažettiin NetSam fierpmádaga miellahtuide. Fierpmádat lea sámi oahpaheddjiide, skuvlajođiheddjiide/eaiggádiidda, studeanttaide ja eará berošteddjiide. Fierpmádahkii lea nuvttá searvat, dieđihit miellahttun go dieđihat kursii dehe seminárii.

Kursa
Miellahtuid sávaldagaid vuođul leat mii válljen dán jagi doallat retorihkka kurssa go dát lea ođđa fáddá reviderejuvvon oahppoplánain. Kursa lea juovlamánu 4. beaivvi, logaldalli lea Ánde Somby.

Seminára
Go jo lea vuosttaš álgodeaivvadeapmi maŋŋel go fierpmádat álggahuvvui, de leat válljen guokte fáttá. Sámi oahpahusas leat ge hástalusat rámmaid ektui, nugo movt oahpahus organiserejuvvo ja nu ain. Mii álgit seminára dainna ahte čohket buot ásahusaid geain lea ovddasvástádus sámi oahpahussii ja mii geahččalit oaččut eanet ovttasbargat sámi oahpahusa ovddidit.
Nubbi mii lea maid hástalus lea movttiidahttit ohppiid sámegiela oahpu gazzat, dát šaddá eanet hástalus dáđi bájit dássái olle. Dasa maid áigut bidjat veahá áiggi semináras go dát lea hástalus olles sámis sihke sámi váldoguovlluin ja muđui eará guovlluin.

Mii sávvat ahte miellahtut oidnet ávkkálažžan čoahkkanit seminárii ja kurssa oktavuođas, dehálaš oassi lea maid deaivvadit eará oahpaheddjiiguin ja sagastallat.
Sávvat bures boahtima sihke kursii ja seminárii.

Eanet dieđut kurssa ja seminára birra gávnnat dás.
Váldde áinnás oktavuođa jus leat jearaldagat čállingottiin dehe fierpmádaga jođiheddjiin Inger Anne Gaupain.

Málátvuomi konferánsa 2013- Inger Marie G. Eira

Første samling for NetSam nettverket

NetSam- nettverk for samiskopplæring arrangerer i samarbeid med Senter for samisk i opplæringa kurs og seminar den 4.- 5. desember 2014 på Diehtosiida Kautokeino.

Målgruppen: Først og fremst er kurset og seminaret for medlemmene i NetSam nettverket. Nettverket er for samiske lærere, skoleledere/eiere, studenter og andre som interesser seg for samiskopplæring. Det er gratis å delta i nettverket, og du kan melde deg inn via påmeldingslinken til kurset og seminaret.

Kurs
I år har vi etter ønsker fra mange medlemmer valgt å arrangere kurs i retorikk siden det er en av de nye temaene i de reviderte læreplanene.
Kurset er den 4. desember og foreleser er Ande Somby.

Seminar 5. desember
Siden det er første gang vi samles etter at nettverket ble opprettet i fjor, så vil vi samle alle de med ansvar for samiskopplæring til seminaret. Målet med dette er at vi begynner å samarbeide mer og på den måten fremme samiskopplæringen enda bedre. Samiskundervisning har noen utfordringer med rammevilkår, som hvordan undervisningen blir organisert etc.
Noe annet som også er en utfordring, er det å få elevene motivert til å ville lære og bruke samisk, for jo høyere trinn jo vanskeligere er det å få eleven motivert til å lære samisk. Dette er noe vil vi ta opp i seminaret for det berører hele Sápmi, både kjerneområdene og områdene hvor samisk språk er i minoritet.

Vi håper at medlemmer og andre vil sette av tid og ser nytten av å delta i seminaret, hvor de også vil få muligheten til å treffes med andre samiske lærere.
Ønsker dere velkommen til kurs og seminar.

For program og mer informasjon, les her.
Ta gjerne kontakt med sekretariat eller leder for nettverket, Inger Anne Gaup, om du har spørsmål.

Kursasávaldagat ? / Kursønsker ?

Kursa 002

NetSam- sámi oahpahusa fierpmádat áigu geahččalit doallat kurssaid ja ožžodit earáid maid doallat áigeguovdilis kurssaid sámi oahpaheddjiide.

Makkár kurssaid don sávášit ?

Sáddes evttohusaid midjiide.
Eai kurssat soaitte gal ovttatmano bidjot johtui, muhto guhkitáigge plánaide bidjat sávaldagaid mat leat sámi oahpaheddjiin.

Ávžžut áinnas earáid geat eai leat miellahttun maiddái šaddat miellahttun ja saddet kursasávaldagaid fierpmádahkii.

Saddes evttohusaid: lohkanguovddas@samiskhs.no

Jon Todal

NetSam- nettverk for samiskopplærig vil med tiden holde kurs og oppfordre andre også til å holde kurs for samiske lærere.

Hvilke kurs ønsker du ? 

Send kursforslag til oss. Det er ikke sikkert at kursene blir arrangert med det samme, men vi setter en liste på samiske lærernes porioriteringer på vårt langsiktige plan.

Oppford gjerne andre som ikke er medlemmer til å bli medlem og sende kursønsker til oss.

Send forslag til: lohkanguovddas@samiskhs.no