Kursa ja seminára neahtas/ Kurset og seminaret er på nettet

NetSam 005

Jus it šaddán čuovvut NetSam vuosttaš deaivvadeami de lea vejolaš daid geahččat neahttas.

Liŋkka ja eanet dieđut dás.
NetSam 055


Hvis du ikke fikk med deg kurset i retorikk og seminaret om samiskopplæring, så kan du se disse på nettet.

For link og mer informasjon, se her.